Прийнято новий ЗУ "Про освіту"

607 a

                             Прийнято Закон України «Про освіту»

5 вересня о 18:20 Верховна Рада України в другому читанні та в цілому прийняла новий Закон України «Про освіту».

«Цей Закон —  базовий, його прийняття розблоковує можливості для подальшого реформування сфери освіти, прийняття Законів «Про загальну середню освіту», «Про професійну освіту», «Про освіту дорослих», також депутати муситимуть розглянути зміни до Закону «Про вищу освіту». Найважливіші механізми, такі як, наприклад, незалежна сертифікація для вчителів, потребують прийняття ще багатьох актів, в яких чітко будуть виписувати ці процедури», —  зазначила Міністр освіти Лілія Гриневич.

Правовиховна робота

На виконання плану роботи гуртка "Підліток і Закон" та з метою правового виховання учнівської молоді, про важливість дотримання законодавства та вплив правопорушення на подальшу долю людини розповідали учням ДНЗ "ВПУ №8 м.Стрия" представники адвокатської компанії "ЮРЕКОМ".

14947429 1141905015846548 4109909515795278172 n

14937174 1141905012513215 4547825059570205939 n

Тиждень права

З нагоди всеукраїнського тижня права  до Дня захисту прав людини 06.12.2016 р. у ВПУ №8 відбувся відкритий  захід на правову тематику за участі представників Стрийського міськрайонного центру зайнятості та Центру з надання вторинної правової допомоги.
 
15380428 1171928329510883 4385309524873552925 n
 
 
15380853 1171928206177562 5896287719752624683 n

Законодавча база

Законодавчі та нормативно - правові документи

Конституція України

КОДЕКСИ УКРАЇНИ

Бюджетний кодекс України

Земельний кодекс України

Господарський кодекс України

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс звконів про працю України

Кримінальний кодекс України

Податковий кодекс України

Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні

Про затвердження Комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації в суспільстві

Про Національну доктрину розвитку освіти

Про Положення про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Про освіту

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Про професійний розвиток працівників

Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

Про здійснення державних закупівель

Про оренду державного та комунального майна

Про вищу освіту

Про загальну середню освіту ( від 13.05.1999 № 651-XIV )

Про професійно-технічну освіту (від 10.02.1998 № 103/98-ВР )

Про звернення громадян

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

Про колективні договори і угоди

Про охорону праці

Про Державний бюджет України на 2017 рік

Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад

Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями

Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях

Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад

Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)

Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

Деякі питання надання одноразової грошової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації

Накази та листи Міністерства освіти і науки України

Про Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України

Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

Про затвердження кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах

Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

Про затвердження Положення про вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти

Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти

Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту

Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017

Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах

Міжнародні нормативно-правові акти

Загальна декларація прав людини

Декларація прав дитини

Нормативне забезпечення ДНЗ "ВПУ №8 м.Стрия"

Статут ДНЗ "ВПУ №8 м.Стрия"

Колективний договір

Правила ВТР ВПУ №8 м.Стрия

Правила прийому учнів на 2016-2017 н.р.

Положення про приймальну комісію ВПУ №8 м.Стрия

Положення про апеляційну комісію ВПУ №8 м.Стрия

Положення про тендерний комітет ВПУ №8 м.Стрия

Положення про внутрішній контроль

Положення про гуртожиток ВПУ №8 м.Стрия

...